Misi & Visi

MISI

  • Menggembleng dan menggalakkan pertumbuhan badan-badan sukarela kebajikan di Sabah untuk menangani isu-isu pembangunan sosial.

  • Mencapai kecemerlangan dalam kerja sosial menerusi dasar-dasar sosial, perancangan, pendidikan dan latihan yang koheran serta menyediakan perkhidmatan yang unggul.

  • Bekerja secara berkongsi dengan sektor awam, sektor swasta dan masyarakat umum.

VISI

  • Mempertingkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia, terutamanya ¬†golongan yang kurang berkemampuan.

  • Mewujudkan persekitaran yang harmoni dan penyayang supaya setiap individu hidup dalam keadaan sihat, produktif, berdikari dan bebas,selaras dengan hak dan tanggungjawab masing-masing.