Latihan dan Penyelidikan

Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah menitikberat terhadap perningkatan standard kerja sosial Negeri. Jawatankuasa Latihan dan Penyelidikan telah ditubuhkan:

a)Menaiktaraf pusat latihan yang sedia ada;
b)Melahirkan pekerja sosial yang bertauliah;
c)Meningkatkan kompetensi individu dan organisasi yang menyampaikan perkhidmatan kepada kumpulan sasar melalui perancangan dan perlaksanaan kursus dan latihan;
d)Merancang dan menentukan penyelidikan isu-isu sosial;

Selaras dengan Halatuju Sabah Maju Jaya 2021-2025 Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah telah melancarkan Inisiatif Meningkatkan Profesionalisme dalam Kerja Sosial untuk memperkasakan modal insan bagi kesejahteraan rakyat.

 

 

objektif

 

aktiviti 2021

market survey