MPMS members

PSKS - Persatuan Sukarelawan Kanser Sabah

Phone
Fax
Website / PageClick here

Persatuan Pemulihan Kusta Malaysia, Cawangan Sabah

Phone
 • 019-804 3177 [H/P]
 • 089-212 544
Fax
 • 089-271 595
Website / PageClick here

Persatuan Kesihatan Jiwa Sabah

Phone
 • 088-248 197
Fax
 • 088-247 197
Website / PageClick here

Persatuan Pesara Kerajaan Sabah

Phone
 • 088-211 282
Fax
 • 088-223292
Website / PageClick here

Persatuan Ibu Tunggal Sabah

Phone
 • 019-871 1887 [H/P]
 • 088-722 182
 • 088-718 669
Fax
 • 088-718 669
Website / PageClick here

Persatuan CHILD Sabah

Phone
 • 088-288 761
 • 011 3157 2010 [H/P]
Fax
Website / PageClick here

Persatuan Sukarelawan Sabah

Phone
 • 088-223 424
Fax
Website / PageClick here

Diabetis Malaysia Cawangan Sabah

Phone
Fax
Website / PageClick here

Persatuan Sokongan Penyakit Alzheimer Sabah

Phone
Fax
Website / PageClick here

Majlis Persatuan Warga Emas Sabah

Phone
Fax
Website / PageClick here