Market Survey:Training needs for Social Work Education

market survey

Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah sedang menjalankan kajian pasaran tentang keperluan latihan dan pendidikan kerja sosial bagi kakitangan di perkhidmatan awam dan badan bukan Kerajaan.

3. Kajian ini bertujuan:

a) Mengkaji keperluan latihan dan pendidikan ke arah kelayakan pekerja berkenaan di perkhidmatan awam dan badan bukan Kerajaan untuk memenuhi piawaian dan kompetensi Akta Pekerja Sosial yang bakal diwujudkan.

b) Mengkaji kebolehlaksanaan program “Diploma in Social Work/Bachelor in Social Work/Diploma Executive in Social Work” untuk memastikan pekerja yang berkenaan didaftar sebagai “Associate Social Worker”. Program ini akan diiktiraf oleh “Malaysian Qualification Agency (MQA)”.

3. Sehubungan dengan ini, pihak Majlis memohon kerjasama Datuk/Datin/Tuan/Puan untuk mengisi Borang Kajian Pasaran sebelum 21 Disember 2020 melalui pautan seperti berikut:

https://forms.gle/6MuDjNrNQVAvBL8c8

Sekian, terima kasih.