Kursus Pengenalan Dasar dan Perkhidmatan Kebajikan Sosial

Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah (MPMS)  menganjurkan Kursus Pengenalan Dasar dan Perkhidmatan Kebajikan Sosial (Secara Atas Talian - ZOOM)

Kursus ini meninjau secara ringkas sejarah dasar kebajikan sosial, perkhidmatan, dan profesion pekerjaan sosial dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam sistem kebajikan sosial semasa berkenaan dengan pelbagai budaya dan kepelbagaian Malaysia; keadilan sosial dan perubahan sosial; dan program dan perkhidmatan promosi, pencegahan, rawatan, dan pemulihan yang berkaitan dengan pekerjaan sosial dalam hubungan dengan kumpulan sasaran seperti keluarga, kanak-kanak, remaja, orang dewasa, orang tua, wanita, dan orang kurang upaya.

Pendaftaran boleh dibuat dengan menggunakan pautan https://forms.gle/NAk3G3HXgDmyAMSs6

Tarikh tutup pendaftaran pada 30 September 2021

Yuran penyertaan:
RM30 sahaja

 

Kursus Pengenalan Dasar dan Perkhidmatan Kebajikan Sosial