Objektif

Tujuan Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah:

  • menyelaras aktiviti-aktiviti kebajikan sukarela dalam Negeri
  • mengekalkan dan meningkatkan standard kerja-kerja kebajikan sukarela dan mengalakkan usaha-usaha kebajikan sukarela dalam lapangan yang tidak diliputi sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri
  • membantu organisasi ahli dengan sumbangan-sumbangan untuk menggalakkan aktiviti-aktiviti kebajikan sukarela dalam Negeri;
  • memulakan relif dan skim atau perkhidmatan sosial sebagaimana disifatkan perlu oleh Majlis;mendapat, menerima, mentadbir dan mengagihkan wang dan barang-barang yang diamanahkan kepada Majlis;
  • menyebarkan maklumat kepada, dan menarik minat anggota masyarakat dalam semua cara yang boleh dalam perkara-perkara kebajikan sosial dan menggalakkan penglibatan dalamnya;
  • membuat apa-apa syor kepada Kerajaan Negeri sebagaimana Majlis fikirkan sesuai atas perkara-perkara berhubung dengan perundangan dalam lapangan kebajikan sosial atau bagi memajukan tujuan Majlis; dan
  • menubuhkan dan mengurus Ibu Pejabat Majlis, Pusat Perkhidmatan Sosial dan Institusi-Institusi Kebajikan dalam Negeri.